Taller TAC “Setmana Europea del codi URV: actitud STEM!” 2019

Imatge amb els concursants guanyadors de la Code Week URV 2019

 

Dels dies 7 al 18 d’octubre es realitzarà un taller TAC per a estudiants i docents d’educació primària i ESO als centres d’educació primària de la provincia i als campus universitaris de Tarragona, Reus, Tortosa, Vila-seca, en el marc de la Setmana europea del Codi 2019. Complementàriament es subministraran recursos materials als centres educatius pel desenvolupament de projectes a l’aula (del 21 d’octubre al 29 de novembre) i la participació en un concurs. Els guanyadors seran convidats a participar en un acte de cloenda i lliurament de premis (11 de desembre). El professorat rebrà crèdit formatiu.

Fases

El taller consta de tres fases:

1. Del 7 al 18 d’octubre. Taller de formació per a estudiants i docents sobre Makey Makey (primària) i Scratch per Arduino (ESO), de 3 hores de durada. Impartit per primària als propis centres educatius entre 9:00 y 12:30 h i per ESO als campus URV de Tarragona, Reus, Tortosa, Vila-seca amb sessions de 8:30 a 11:30 h i de 11:00 a 14:00 h. Els grups d’estudiants de secundaria es desplacen als campus pel seus mitjans, no es facilita transport.
2. Del 21 d’octubre al 29 de novembre. Desenvolupament al centre per part de l’alumnat d’estructures creatives amb Makey Makey o models d’instal·lacions domòtiques amb Arduino. Amb aquesta finalitat es subministra 1 Makey Makey a cada centre de primària i 1 kit Arduino (3 Arduino UNO, 3 protoboard, sensors, leds, cables, etc. / kit) a cada centre d’ESO.
3. Fins el 29 de novembre. Concurs de projectes de la Setmana europea del Codi URV. Els centres envien un vídeo d’un minut amb la descripció del millor projecte realitzat per cada grup classe. Els guanyadors (3 centres de primària i 2 de secundària) són convidats a participar el 11 de desembre en un acte de cloenda i lliurament de premis.

1. Taller de formació

Destinataris: Estudiants i professors d’educació primària (1er a 6e) i d’ESO (1er a 4rt). Les especificacions son les següents:

• Durada del taller de formació: 2 h
• Dates: del 7 al 18 d’octubre.
• Horari per primària: sessions de 3 hores. Tallers impartits als propis centres educatius entre 9:00 y 12:30 h.
• Horari per secundària: tallers impartits als campus URV de Tarragona, Reus, Tortosa, Vila-seca amb sessions de 8:30 a 11:30 h i de 11:00 a 14:00 h.
• Continguts per primària: Taller Makey Makey (Vídeo amb exemples de funcionament)
• Continguts per secundària: Taller S4a (Scratch for Arduino). (Demo del funcionament)
• Tallers impartits per estudiants universitaris (activitat d’aprenentatge-servei).
• Participants: 15 centres de primària i 6 centres de secundària. 50 alumnes per centre, dividits en 2 grups de 25 alumnes preferiblement (màxim de 32 alumnes per grup en cas de necessitat). L’objectiu es realitzar 42 tallers amb la participació de 1.050 alumnes.

Criteris d’atorgació d’inscripcións:

• Prioritat a centres amb alumnat amb necessitats socioeeducatives especials.
• Inscripció del professorat al taller de formació.
• Compromís de participació en el concurs de projectes.
• Presentació d’un pla i compromís d’ús a llarg termini dels recursos materials proporcionats.

Els grups d’estudiants de secundària es desplacen als campus pel seus mitjans, no es facilita transport.

Estudiants aprenent Arduino a la Universitat

2. Desenvolupament de projectes a les escoles

Els alumnes i professorat desenvolupen el projecte a l’aula.

• Dates: del 21 d’octubre al 29 de novembre.
• Dotació de materialals: Es subministra 1 kit Makey Makey a cada centre de primària i 1 kit Arduino (3 Arduino UNO, 3 protoboard, sensors, leds, cables, etc.)a cada centre de secundària.
• Els docents dinamitzen l’alumnat dels grups classe assistents al taller perquè aquests desenvolupin estructures creatives amb Makey Makey o models d’instal·lacions domòtiques amb Arduino, treballant en gran grup o en equips separats.
• Els docents dinamitzen la gravació d’un video d’un minut amb la descripció de l’estructura Makey Makey o del model d’instal·lació domòtica amb Arduino desenvolupat per cada grup classe (1 video per grup classe), amb la finalitat de presentar-lo al concurs de projectes Setmana europea del Codi URV 2019. En el cas de treballar en equips separats, han d’escollir el millor projecte del grup classe i gravar-lo.
• Durada: 10 hores.

Estudiants activitat Makey Makey

3. Concurs de projectes

• Fins el 29 de novembre.
• Els docents envien als organitzadors un vídeo d’un minut amb la descripció del projecte realitzat per cada grup classe. En el cas de treballar en equips separats, han d’enviar la que esculli el grup classe.
• El 2 de desembre, un equip d’avaluació (professors universitaris i representants del Departament d’Educació) avalua les propostes i determina 3 projectes guanyadors de primària i 2 de secundària.
• L’11 de desembre els grup classe dels projectes guanyadors són convidats a participar a l’acte de cloenda i lliurament de guardons a la Universitat. A l’acte els alumnes presentaran oralment els seus projectes en públic. L’equip d’avaluació determinarà l’odre de premiats (1er, 2n i 3r) per cada nivell educatiu i es lliurarà un premi a tots ells. L’acte es retransmetrà en directe per internet.

En cas de ser necessari, es facilitarà el transport dels alumnes i docents.

Activitat de formació destinada a docents

El professorat assistent rebrà crèdit de formació mitjançant la seva inscripció a una activitat de formació permanent de professorat. Els criteris d’avaluació positiva són:

• Assistència al taller de formació a la URV amb l’alumnat.
• Enviament de dos videos d’un minut amb la descripció de l’estructura Makey Makey o del model d’instal·lació domòtica amb Arduino desenvolupat per cada grup classe (1 video per grup classe). En el cas de treballar en equips separats, han d’escollir el millor projecte del grup classe i gravar-lo.
• Enviament d’un formulari final de comentaris i avaluació.

En cas que estiguis interessat/da t’agrairem que contestis el formulari de sol·licitud de tallers.

Més informació en aquest enllaç

El termini de recepció de sol·licituds és fins el 24 de setembre.

Organitza

• URV Divulga – Aliança STEM
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili
NEXES de la Universitat Rovira i Virgili
ComCiència de la Universitat Rovira i Virgili
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
Google Developers Group Tarragona

 

Amb el suport de: