Programa de Visites Educatives (PVE) d’APQUA 2021

 

El Programa de Visites Educatives a indústries (PVE) d’APQUA planteja l’aprenentatge de continguts científics en el marc de la indústria.

Objectius específics

El Programa de Visites Educatives a indústria té per objectius específics:

• Treballar alguns dels continguts curriculars de l’educació primària i secundària en el context d’una visita a una indústria.
• Donar a conèixer als joves les oportunitats professionals i promoure l’interès i la motivació per la ciència i la tecnologia.
• Permetre la creació d’una opinió fonamentada en l’experiència personal sobre qüestions de seguretat, salut laboral, protecció del medi ambient, etc relacionades amb la indústria.
• Contribuir a la creació de relacions de cooperació i coneixement mutu, entre els centres educatius i les indústries.

Les característiques essencials de les visites educatives són:

• Adequació a la programació curricular.
• Planificació adequada. Definició dels objectius de la visita pel centre i l’empresa, els continguts curriculars i el llenguatge apropiat, el treball a l’aula abans i després de la visita, l’estructura de la visita, instal·lacions a visitar, activitats a realitzar, recorregut i durada, pla d’eventualitats, els recursos materials, aspectes logístics i de seguretat necessaris, l’avaluació per part del docent i de l’empresa.
• Visita prèvia a la indústria.
• Existència de infraestructura adequada en l’empresa (personal, instal·lacions, recursos).

Més de 16.000 alumnes han participat en el Programa de Visites Educatives.

Exemples de les visites desenvolupades

• Visita “Els productes químics i les nostres vides”(primària i secundària).
• Visita “Els plàstics en la nostra societat” (secundària).
• Visita “La química de la neteja” (secundària).
• Visita “Olors i emissions: posa-hi el nas!” (primària i secundària).
• Visita “Gestió de la seguretat: posa’t el casc!” (secundària).
• Visita “Gestió de residus: disseny de producte” (secundària).
• Visita “Gestió de residus: recuperació de metalls” (secundària).
• Visita “Gestió de residus: depuració d’aigües residuals” (primària i secundària).
• Visita “Gestió de residus: és la dilució la resposta a la contaminació” (secundària).
• Visita “Tècniques d’anàlisi: cromatografia” (secundària).
• Visita “Processos de producció: catàlisi” (secundària).

Visites disponibles pel curs 2021-2022

Les visites disponibles pel curs 20221-2022 a empreses del Tarragonès son “La química de la neteja” (per 4rt ESO i 1er BAT), destinada a centres de Tarragona, Vila-seca, Salou i Reus. Més info sobre els continguts de les visites a: https://goo.gl/YH6vQA

El nombre màxim d’alumnes per grup visitant es de 25. Per donar cabuda al major nombre de centres només es pot sol·licitar una visita per centre. Les visites són totalment gratuïtes i amb transport inclòs.

El professorat interessat en la realització d’una visita amb l’alumnat del seu centre ha de contestar el formulari de sol·licitud en el vincle següent: https://forms.gle/UVExJ3fVjXmgPMi19

El termini de recepció de sol·licituds és fins el 15 d’octubre de 2021. Posteriorment es procedirà a l’encaix de les peticions amb les visites i disponibles.

Activitat realitzada amb el suport de les empreses col·laboradores.

 

Entitats col·laboradores: