Programa Un món de ciència d’APQUA

Nens comprovant propietats físiques i químiques

 

El programa Un món de ciència d’APQUA planteja l’aprenentatge de continguts científics en el marc d’una activitat a l’aula.

Objectius específics

El programa Un món de ciència té per objectius específics:

• Facilitar la realització d’una activitat experimental senzilla, segura, atractiva, pràctica, participativa i socialment rellevant, que il·lustri que la ciència és un mètode que permet donar resposta als interrogants i necessitats de les persones, generar riquesa, desenvolupament i qualitat de vida.
• Estimular l’interès per les ciències en general i per desenvolupar carreres científiques en particular.
• Donar a conèixer que l’estudi de les ciències i de les matemàtiques pot resultar productiu i rellevant en les seves vides.
• Promoure la utilització de l’evidència científica com a base per a la presa de decisions.
• Generar un fòrum de difusió científica que permeti fer de la ciència i la tecnologia un element quotidià de reflexió.
• Mostra la ciència com una activitat humana més, realitzada per homes i dones que hi dediquen tot el seu esforç.
• Transmetre la idea del paper essencial que la Ciència i la Tècnica juguen en les seves vides i en la seva comprensió de com funciona el món.

Les característiques essencials del programa són:

• Tallers d’activitats experimentals d’1 a 2 hores de duració en el centre.
• Impartició per part del personal d’APQUA.
• Adequació dels continguts a l’edat dels escolars: de 10 a 18 anys.

Més de 4.600 alumnes han participat en el programa Un món de ciència d’APQUA.

Visites desenvolupades

• Taller “Edulcorant natural o sintètic”(primària).
• Taller “Dissenyem un medicament” (primària).
• Taller “La misteriosa substància desconeguda” (primària).
• Taller “És la dilució la resposta a la contaminació?” (secundària).
• Taller “Anem a produïr!” (secundària).
• Taller “Fabriquem polímers?” (primària i secundària).
• Taller “Quina és la substància misteriosa?” (secundària).
• Taller “En què s’assemblen una cèl·lula vegetal i una fàbrica?” (secundària).
• Taller “Què crema a una espelma?” (primària).
• Taller “Què porta aquesta llauna” (primària).
• Taller “Fumes?” (primària).

 

Entitats col·laboradores: