Programa Kids’ i Teens’ Lab BASF-URV 2021

  El Kids’ i Teens’ Lab BASF-URV és un programa dissenyat per facilitar la realització de tallers d’activitats experimentals, en del marc de les activitats formatives desenvolupades pels centres escolars de primària i secundaria. L’objectiu és despertar en els estudiants l’interès per la ciència, jugant amb els principis bàsics de la investigació, descobrint, al seu torn, com la química forma part del seu dia a dia. En els Kids’ i Teens’ Lab els estudiants són els protagonistes del seu propi aprenentatge.

Pel present curs escolar es contempla altre cop la realització de tallers desenvolupats per URV Divulga com a part de Kids’ i Teens’ Lab BASF i la seva impartició de forma presencial en els centres educatius o remota -videoconferència-, si la situació sanitària ho requereix, de forma consensuada amb el professorat. Activitats per grups de convivència estable, amb mesures de prevenció per Covid-19.

El programa Kids’ i Teens’ Lab BASF-URV està destinat als centres de primària (4r a 6è curs) i ESO de La Canonja, Vila-seca i Tarragona. En anys anteriors s’han treballat continguts originals propis Kids’ Lab i Teens’ Lab de BASF.

Característiques essencials

Les característiques essencials del programa Kids’ i Teens’ Lab BASF-URV són:

• Tallers d’activitats experimentals d’una hora de durada en el centre.
• Impartició per part del personal d’URV Divulga.
• Adequació dels continguts a l’edat dels escolars.

Tallers disponibles

El programa disposa d’un conjunt ampli de tallers desenvolupats. Entre d’altres:

• Alimentació saludable: els additius alimentaris (primària)
• Ciència a la cuina (primària)
• Dissenyem un medicament? (primària)
• El meu hort urbà sostenible (primària)
• Fem d’enginyers! (primària)
• La misteriosa substància desconeguda (primària)
• Alimentació saludable: els dolços (primària)
• Caixa negra: el mètode científic (primària i ESO)
• Com es netegen les aigües residuals? (primària i ESO)
• Fabriquem polímers? (primària i ESO)
• Mans congelades o calentes? (primària i ESO)
• Nano tecnologia i circuits elèctrics (primària i ESO)
• Quin té més vitamina C? (primària i ESO)
• Vols veure l’ADN? (primària i ESO)
• Posa-hi el nas (primària i ESO)
• Anem a produir!: síntesi de guix (ESO)
• Catalitzadors: l’explosió del fetge (ESO)
• Com és d’eficient una bombeta? (ESO)
• Ecosistemes industrials: recuperació de metalls i antiàcids (ESO)
• El canvi d’escala industrial: l’electròlisi i els recobriments (ESO)
• És la dilució la resposta a la contaminació? (ESO)
• Gestió de residus: els abocadors (ESO)
• Producció de coure: del mineral al metall (ESO)
• Propietats dels polímers (ESO)
• Valorització de residus: precipitació de metalls (ESO)
• En què s’assemblen una cèl·lula vegetal i una fàbrica? (ESO)
• Quina és la substància misteriosa? (ESO)

Resum dels tallers disponibles a https://drive.google.com/file/d/1P0RAo8JpQ72ucM4CaFoo-XkiIGKeW-iq/view?usp=sharing

Inscripcions

El programa Kids’ i Teens’ Lab BASF-URV està destinat als centres de primària (4r a 6è curs) i ESO de La Canonja, Vila-seca i Tarragona.

El professorat interessat en la realització d’un taller al seu centre ha de contestar el formulari de sol·licitud en el vincle següent: https://forms.gle/LGuYHKQoA6UdDA768

El termini de recepció de sol·licituds és fins el 15 d’octubre (inscripcions en primera instància). Posteriorment es procedirà a l’encaix de les peticions amb les sessions disponibles.

Realitzat amb el suport de:

Entitats col·laboradores: