Programa Kids’ i Teens’ Lab BASF-URV 2020

  El Kids’ i Teens’ Lab BASF-URV és un programa dissenyat per facilitar la realització de tallers d’activitats experimentals, en del marc de les activitats formatives desenvolupades pels centres escolars de primària i secundaria. L’objectiu és despertar en els estudiants l’interès per la ciència, jugant amb els principis bàsics de la investigació, descobrint, al seu torn, com la química forma part del seu dia a dia. En els Kids’ i Teens’ Lab els estudiants són els protagonistes del seu propi aprenentatge.

A causa de l’actual situació sanitària, pel curs escolar 2020-2021:

• La impartició dels tallers es farà de forma remota -videoconferència- o presencial en els centres educatius, amb mesures sanitàries, en base al que la situació sanitària permeti en cada moment i de forma consensuada amb els centres. En anys anteriors eren impartits als centres de producció de Tarragona i de l’àrea de Barcelona i als laboratoris de la URV.
• Es modificarà el programa de continguts, contemplant-se pel present curs escolar la realització de tallers desenvolupats per URV Divulga com a part de Kids’ i Teens’ Lab BASF. En anys anteriors s’han treballat continguts originals propis Kids’ Lab i Teens’ Lab de BASF.

Característiques essencials

Les característiques essencials del programa Kids’ i Teens’ Lab BASF-URV són:

• Tallers d’activitats experimentals d’una hora de durada en el centre.
• Impartició per part del personal d’URV Divulga.
• Adequació dels continguts a l’edat dels escolars.

Tallers disponibles

El programa disposa d’un conjunt ampli de tallers desenvolupats. Entre d’altres:

• Taller “Alimentació saludable: els additius alimentaris”
• Taller “Catalitzadors: l’explosió del fetge”
• Taller “Com és d’eficient una bombeta?”
• Taller “Com es netegen les aigües residuals?”
• Taller “Ecosistemes industrials: recuperació de metalls i antiàcids”
• Taller “El canvi d’escala industrial: l’electròlisi i els recobriments”
• Taller “El meu hort urbà sostenible”
• Taller “Mans congelades o calentes?”
• Taller “Producció de coure: del mineral al metall”
• Taller “Propietats dels polímers”
• Taller “Quin té més vitamina C?”
• Taller “Quina és la substància misteriosa?”
• Taller “Vols veure l’ADN?”

Inscripcions

El programa Kids’ i Teens’ Lab BASF-URV està destinat als centres de primària (4r a 6è curs) i ESO de La Canonja, Vila-seca i Tarragona.

El professorat interessat en la realització d’un taller al seu centre ha de contestar el formulari de sol·licitud en el vincle següent: https://forms.gle/w9YZtoNQkLHvLMyw6

El termini de recepció de sol·licituds és fins el 15 d’octubre (inscripcions en primera instància). Posteriorment es procedirà a l’encaix de les peticions amb les sessions disponibles.

Realitzat amb el suport de:

Entitats col·laboradores: