Taller TAC “1a Setmana Europea del codi URV: actitud STEM!”

Estudiants aprenent Arduino a la Universitat

 

Taller TAC per a estudiants i docents d’educació primària i secundària als campus universitaris de Tarragona, Reus, Tortosa, Vila-seca i El Vendrell. Complementàriament es subministraran recursos materials als centres educatius pel desenvolupament de projectes a l’aula i la participació en un concurs. Els guanyadors seran convidats a participar en un acte de cloenda i lliurament de premis. El professorat rebrà crèdit formatiu.

Fases

El taller consta de tres fases:

1. Un taller de formació sobre Makey Makey (primària) i Scratch per Arduino (ESO), impartit als campus universitaris de Tarragona, Reus, Tortosa, Vila-seca i El Vendrell.
2. El desenvolupament al centre per part de l’alumnat d’estructures creatives amb Makey Makey o models d’instal·lacions domòtiques amb Arduino. Amb aquesta finalitat es subministra 1 Makey Makey a cada centre de primària i 3 kits Arduino a cada centre d’ESO.
3. El concurs de projectes Code Week URV. Els centres envien un video d’un minut amb la descipció del millor projecte realitzat per cada grup classe. Els guanyadors (3 de primària i 3 de secundària) són convidats a participar en un acte de cloenda i lliurament de premis.

1. Taller de formació

Destinat a estudiants i professorat d’educació primària (1r a 6è) i d’ESO (1r a 4t). Les especificacions son les següents:

• Durada del taller de formació: 2 h.
• Horari: Sessions de 2 hores, entre entre 8:30 i 14:30h per secundària o 9:30 i 13:30h per primària.
• Lloc: Campus universitaris de Tarragona, Reus, Tortosa, Vila-seca, El Vendrell.
• Continguts per primària: Taller Makey Makey (Vídeo amb exemples de funcionament)
• Continguts per secundària: Taller S4a (Scratch for Arduino). (Demo del funcionament)
• Tallers impartits per estudiants universitaris (activitat d’aprenentatge-servei).
• Participants: 20 centres de primària i 10 centres de secundària. 50 alumnes per centre, dividits en 2 grups de 25 alumnes preferiblement (màxim de 32 alumnes per grup en cas de necessitat). L’objectiu es realitzar 60 tallers amb la participació de 1500 alumnes.

Criteris d’atorgació d’inscripcións:

• Prioritat a centres amb alumnat amb necessitats socioeeducatives especials.
• Inscripció del professorat al taller de formació.
• Compromís de participació en el concurs de projectes.
• Presentació d’un pla i compromís d’ús a llarg termini dels recursos materials proporcionats.

Els grups d’estudiants es desplacen als campus pel seus mitjans, no es facilita transport.

2. Desenvolupament de projectes a les escoles

Els alumnes i professorat desenvolupen el projecte a l’aula.

• Dotació de material als centres: Es subministra 1 kit Makey Makey a cada centre de primària i 3 kits Arduino a cada centre de secundària.
• Els docents dinamitzen l’alumnat dels grups classe assistents al taller perquè aquests desenvolupin estructures creatives amb Makey Makey o models d’instal·lacions domòtiques amb Arduino, treballant en gran grup o en equips separats.
• Els docents dinamitzen la gravació d’un video d’un minut amb la descripció de l’estructura Makey Makey o del model d’instal·lació domòtica amb Arduino desenvolupat per cada grup classe (1 vídeo per grup classe), amb la finalitat de presentar-lo al concurs de projectes Code Week URV. En el cas
de treballar en equips separats, han d’escollir el millor projecte del grup classe i gravar-lo.

3. Concurs de projectes

• Els docents envien als organitzadors un vídeo d’un minut amb la descripció
del projecte realitzat per cada grup classe. En el cas de treballar en equips separats, han d’enviar la que esculli el grup classe.
• Un equip d’avaluació (professors universitaris i representants del Dept, d’educació) avalua les propostes i determina 3 projectes guanyadors de primària i 3 de secundària, respectivament.
• Els grup classe dels projectes guanyadors són convidats a participar a l’acte de cloenda i lliurament de guardons a la Universitat. A l’acte els alumnes representants dels guanyadors presentaran oralment els seus projectes en públic. L’equip d’avaluació determinarà l’odre de premiats (1r, 2n i 3r) per cada nivell educatiu i es lliurarà un premi a tots ells.

En cas de ser necessari, es facilitarà el transport dels alumnes i docents.

Activitat de formació destinada a docents

El professorat assistent rebrà crèdit de formació mitjançant la seva inscripció a una activitat de formació permanent de professorat. Els criteris d’avaluació positiva son:

• Assistència al taller de formació a la URV amb l’alumnat.
• Enviament de dos videos d’un minut amb la descripció de l’estructura Makey Makey o del model d’instal·lació domòtica amb Arduino desenvolupat per cada grup classe (1 video per grup classe). En el cas de treballar en equips separats, han d’escollir el millor projecte del grup classe i gravar-lo.
• Enviament d’un formulari final de comentaris i avaluació.

 

Amb el suport de: