Curs “El desenvolupament de les competències bàsiques a través de l’experimentació científica: mòdul” Els plàstics a la nostra societat ” del Projecte APQUA”

Resum del curs

Curs en línia destinat a docents de les àrees cientifico-tecnològiques d’ESO i BAT, interessats en:

  • Conèixer una metodologia de treball de resolució de situacions problema, interdisciplinar i activa, en la qual mitjançant la indagació científica i l’experimentació es desenvolupen continguts del currículum i es potencia el desenvolupament de les competències bàsiques i continguts clau de l’àmbit científic (metodologia IBSE -Inquiry -based science education-)..
  • Conèixer i experimentar un exemple de recurs didàctic IBSE sobre polímers, que pot ser portat directament a l’aula, que permet conèixer la naturalesa dels plàstics, la investigació de les seves propietats fisicoquímiques, les seves aplicacions i l’impacte ambiental associat al seu ús.
  • Promoure pràctiques de cooperació i formació entre iguals.
  • Iniciar-se en el desenvolupament de nous recursos IBSE, a partir de continguts concrets del currículum.
  • Analitzar informacions tècniques sobre sostenibilitat i seguretat dels plàstics.

El curs contempla diverses sessions webinar, activitats online (Moodle) i una fase de treball en centre amb dotació gratuïta de material experimental en propietat.

Durant el curs escolar 2020-2021, aquesta activitat de formació s’imparteix per a les províncies de Castelló i València a través d’una activitat organitzada pel CEFIRE de Castelló i la província de Tarragona a través del ICE de la URV. Informació sobre edicions i inscripcions al final de la pàgina.

Continguts i sessions

Tipus

Continguts

Dates

Durada (hores)

Webinar i Moodle

Proves tècniques webinar AdobeConnect i Moodle

26 d’octubre de 2020,
de 17:30 a 18:30 h

1

Webinar i Moodle

Webinar

Presentació
– Benvinguda i programa de el curs
– Presentacions

Presentació de l’Aliança STEM
– L’Aliança STEM. Objectius i programes desenvolupats

Introducció del Projecte APQUA
– Estat de la qüestió
– Enfocament, materials, organització del projecte, impacte.
– Com aprenen els alumnes? Què ens diu la ciència cognitiva sobre l’aprenentatge?
– Model d’ensenyament-aprenentatge d’APQUA: cicle d’aprenentatge, model d’aprenentatge basat en problemes i indagació, model de treball individual-cooperatiu, treball en espiral.
– Visió general del mòdul APQUA Els plàstics en la nostra societat.
– Els materials d’APQUA: guies docent i discent, material.
– Suggeriments metodològics: treball cooperatiu, utilització del material, relació amb l’alumnat, integració curricular.

Moodle
Revisió de continguts i avaluació
– Algunes preguntes sobre el que hem vist

Webinar: 2 de novembre, de 17:30 a 19:30 h (2 h)

 

Moodle: 2 a 8 de novembre (2 h)

4

Moodle

Lectura detallada del mòdul APQUA Els plàstics a la nostra societat
Enviament del full d’implementació (pàgina 1).

9 a 15 de novembre

3

Treball en centre

Material
Cada docent rep una dotació de material experimental de la lliçó Els plàstics a la nostra societat en règim de propietat (un equip base i un miniequip a escollir). L’obtenció del material comporta el compromís de aplicar-lo a l’aula durant l’actual curs escolar o el següent.

Activitats a realitzar
1) Assaig previ de les activitats experimentals del mòdul per a l’experimentació a l’aula.
2) Experimentació a l’aula d’activitats de la lliçó elegit amb alumnat.

Assessorament
Es facilita una línia directa d’assessorament per al professorat mitjançant correu electrònic (apqua@urv.cat) o telèfon (977 55 80 58).

1 de desembre a 9 de maig de 2021

10

Webinar i Moodle

Webinar  

Ponència tècnica sobre plàstics i sostenibilitat
– Ponència PlasticsEurope

Encaix, aprofundiment metodològica, avaluació i TIC
– Enviament del full d’implementació (pàgina 2): encaix curricular, competències bàsiques i continguts treballats.
– Aprofundiment metodològic en IBSE: Metodologies actives, implementació a l’aula -l’art de parlar-, entorn d’aprenentatge – manteniment / recuperació de l’atenció, comunicació verbal i no verbal, concepcions paral·leles, estratègies de diferenciació, consells per a un docent novell en APQUA. Presa de decisions.
– Avaluació de competències i continguts cientificotecnològics, ús de rúbriques.
– Recursos per al reforç de competències lingüístiques. Integració de les TIC.

Moodle
Revisió de continguts i avaluació
– Algunes preguntes sobre el que hem vist (II)

Webinar: 16 de novembre de 17:30 a 19:30 (2 h)

 

Moodle: 16 de novembre a 1 de desembre (1 h)

3

Moodle

Formació entre iguals, xarxes, comunitats i desenvolupament
– Formació entre iguals, xarxes, comunitats
– Proposta per a l’aula
– Desenvolupament de materials

Tasca de desenvolupament
– Experimentació en el desenvolupament

Enquesta sessions formatives
– Enquesta de les sessions formatives del curs

De 1 de desembre a 26 de febrer 2021

3

Moodle

Enquesta post-aplicació i comiat
– Anàlisi i reflexió sobre l’aplicació de l’mòdul didàctic.

Fins 10 de maig 2021

2

Destinataris i nivell

Professorat de les àrees àrees cientificotecnològiques d’ESO i BAT.

Modalitat i metodologia

Curs totalment en línia.
Metodologia activa i participativa per abordar continguts teòrics i pràctics.
Activitats i propostes pràctiques d’aplicació a l’aula.
Maneig de materials en aula virtual.
Fase experimental de treball en centre.

Recursos

Dotació de material: Per tal de completar la seva formació i de proporcionar informació sobre el funcionament de el Projecte, per la part de prova a l’aula del curs es subministrarà de forma totalment gratuïta a cada docent assistent una dotació de 2 mini-equips (equip base i 1 mini-equip a escollir), ajustades al pressupost assignat a aquest concepte.

Assessorament: Es facilita una línia directa d’assessorament per al professorat durant tot el curs.

Sessions webinar: Es realitzaran a través de la intranet de la URV en una sala webinar específica per al curs.

Sessions online: Es realitzaran en plataforma Moodle http://apquaonline.org/

Requeriments tècnics imprescindibles per a les sessions webinar

Ordinador amb SO Windows o Mac amb accés a internet, amb càmera, altaveus i micròfon preparats per a videoconferències.

Instal·lació de l’aplicació per escriptori Adobe Connect per a Windows o Mac.

Edicions de el curs i inscripcions

Durant el curs escolar 2020-2021, aquesta activitat de formació s’imparteix a:

Províncies de Castelló i València, a través del CEFIRE de Castelló. Inscripcions a http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9082864; fins el 20 de octubre de 2020. 24 places disponibles en total.

Província de Tarragona, a través de l’ICE de la URV. Inscripcions a https://forms.gle/roATpD6xZuoMDkXy5, fins el 15 d’octubre de 2020. 12 places.

 

Informació addicional

El Projecte APQUA

APQUA és un projecte educatiu de ciències dirigit a tota la població, desenvolupat per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Els seus objectius principals són desenvolupar una major consciència, coneixement i comprensió sobre la ciència i la tecnologia, i la seva relació amb les nostres vides; i promoure la utilització de l’evidència en el procés de presa de decisions personal i col·lectiu.

El Programa Escolar d’APQUA planteja l’aprenentatge de les ciències a partir de l’estudi i de l’debat de temes d’actualitat (metodologia d’aprenentatge basat en la indagació / problemàtiques ABI / ABP). L’estructura d’APQUA és modular i permet elaborar unitats de programació de tipus experimental a les àrees cientificotecnològiques de l’Educació Secundària i coneixement de l’medi natural d’Educació Primària.

Els mòduls estan formats per diverses activitats de treball, dissenyades per recollir i processar informació sobre fets científics i aprendre a utilitzar-la per prendre decisions. El plantejament de preguntes obertes i de situacions simulades motiva a conèixer i experimentar què és realment la ciència i comprendre el seu potencial i limitacions, i ajuda a integrar diverses disciplines. APQUA educa l’alumne / a treballant les competències bàsiques i les competències i els objectius i continguts propis de les matèries cientificotècniques.

Cada mòdul està constituït per una guia de professor, una guia de l’alumne i un material específic. Aquest material inclou safates, ampolles gotejadores, comptagotes, agitadors, embuts de plàstic, etc., i està dissenyat per experimentar a l’aula amb la màxima seguretat.

Impacte d’APQUA fins a l’any 2019: més de 280.000 alumnes, 1.640 centres educatius i 6.700 docents. Per a més informació: www.apqua.org

Visió general del mòdul “Els Plàstics a la Nostra Societat”

 

Els Plàstics a la Nostra Societat (ESO) (versió actualizada)

En el mòdul “Els plàstics a la nostra societat” els alumnes actuen com a membres d’una assessoria que ha d’aconsellar un material per fabricar un envàs. Es planteja la necessitat d’estudiar els plàstics abans de prendre una decisió.

S’introdueixen l’origen i la seva naturalesa dels plàstics. Investiguen l’evolució històrica de l’ús de plàstics i s’introdueixen els usos i noms dels plàstics i de les fibres sintètiques més comunes. Posteriorment investiguen les propietats físiques de quatre plàstics comuns, obtenen a classe polímers sintètics i naturals i estudien l’estructura dels polímers i el procés de polimerització fent models amb clips. S’introdueixen les tècniques de transformació de plàstics i simulen una reacció d’espumació com a exemple. Investiguen experimentalment diferents aplicacions industrials i quotidianes dels plàstics i s’introdueixen algunes implicacions del seu ús relacionades amb l’estalvi energètic, les emissions de CO2 i els residus. Investiguen el reciclatge de plàstics i porten a terme un procés de reciclatge d’un polímer. S’introdueix l’anàlisi de cicle de vida, examinen l’energia, les emissions d’efecte hivernacle, l’aigua dolça i els residus sòlids que es gasten o generen en la producció dels envasos, la seva disposició i reciclabilitat.

Finalment, usen una matriu de decisió per determinar quin material recomanen utilitzar.

Unitats del mòdul:

UNITAT 1: AVALUACIÓ DE MATERIALS
UNITAT 2: INVESTIGACIÓ HISTÒRICA DE L’ÚS DE MATERIALS
UNITAT 3: IDENTIFICACIÓ DE PLÀSTICS
UNITAT 4: OBTENCIÓ DE POLÍMERS
UNITAT 5: ESTRUCTURA DE POLÍMERS
UNITAT 6: TÈCNIQUES DE TRANSFORMACIÓ DE PLÀSTICS
UNITAT 7: APLICACIONS DELS POLÍMERS
UNITAT 8: RECICLATGE DE PLÀSTICS
UNITAT 9: PRESA DE DECISIONS
UNITAT 10: ANÀLISI DE MITJANS
Annex 1: VISITES A EMPRESA

Més informació

 

Amb el suport de

 

Entitats col·laboradores